Wortie Liquid

Snabb och smärtfri behandling mot vårtor:

 • Snabb & Smärtfri!
 • Klar på några sekunder
 • Två gånger i veckan
 • Med 18 skyddsplåster

Snabb & Smärtfri!

Effektiv och mer säker blandning av ingredienser
Wortie® Liquid innehåller en blandning av välkända syror som används vid behandling av vårtor. Kombinationen gör att Wortie® Liquid effektivt kan ta bort vårtor.

Wortie® Liquid är dubbelverkande:

 1. Exfolierar toppytan som bildas på vårtan. Detta mjukar upp hård hud och avlägsnar vårtan. (Aktivt innehållsämne: glykolsyra.)
 2. Djupverkande peeling av vävnaden som utgör vårtan. (Aktivt innehållsämne: triklorättiksyra.)

Snabb och precis
Wortie® Liquid torkar på cirka 30 sekunder, vilket bidrar till att undvika skador och irritation. Precis applicering förhindrar skador på omkringliggande frisk hud.

Genomskinligt skyddande plåster
Wortie® Liquid innehåller plåster för att skydda området efter applicering. Plåstren ger de aktiva ingredienserna längre exponeringstid. Dessutom fungerar plåstret som ett skyddande lager som håller området rent, skyddar mot beröring, döljer vårtan så att andra inte ser den samt minskar risken att vårtviruset överförs till andra.

Se hur du använder Wortie Liquid

Hur används Wortie® Liquid?

Tvätta det utsatta området med varmt vatten och tvål. Se till att huden är torr före applicering.

Placera flaskan med Wortie® Liquid vårtborttagare på en plan yta (t.ex. ett handfat) för att undvika spill.

 1. Applicera försiktigt ett tunt lager av Wortie® Liquid på vårtan med hjälp av applikatorn. Var noga med att inte applicera vätska på frisk hud runtomkring vårtan. Om detta händer, torka bort vätskan med en handduk eller vid behov tvätta området med vatten och tvål. Applicera sedan försiktigt produkten på nytt.
 2. Vänta tills vätskan har torkat (ca 30 sekunder).
 3. När området är helt torrt sätter du ett plåster på vårtan.
 4. Låt plåstret sitta på i minst 4 timmar eller tills det ramlar av. Om plåstret sitter kvar efter 24 timmar ska du försiktigt ta bort plåstret och tvätta området med varmt vatten och tvål.
 5. Applicera produkten två gånger i veckan enligt anvisningarna ovan tills vårtan är borta. 

Behandlingstiden är i hög grad beroende på storleken på vårtan. Vissa vårtor försvinner efter en veckas behandling, större vårtor kan kräva upp till 8 veckors behandling.

Det är viktigt att du följer instruktionerna i bipacksedeln noggrant. Vårdslös användning kan orsaka brännskada eller irritation på frisk hud eller leda till permanenta skador på översta hudlagret.

Fler Trimb Healthcare produkter

* Behandlingen kan variera från person till person och vi kan inte garantera samma resultat för alla.
Source: James C. Ricketti, DPM, DABPO, FACFO, FAAPSM, and R. Sam Niedbala, PhD. A Study of a New Method of Cryosurgical Treatment of Verrucae Plantaris. The Lower Extremity Vol. 2 No. 3 1995. link

** Source: Gibbs S, Harvey I, Sterling J, Stark R. Local treatments for cutaneous warts: systematic review. BMJ. 2002 Aug 31;325(7362):461. Review. PubMed PMID: 12202325; PubMed Central PMCID: PMC119440. link

*** Source: Sterling JC, Handfield-Jones S, Hudson PM; British Association of Dermatologists. Guidelines for the management of cutaneous warts. Br J Dermatol 2001;144:4-11. link